You are here

kalkulator

Nie zapłaciłeś podatku w terminie? Spożytkuj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

wizerunek - firma
Author: Ministerio de Relaciones Exteriores
Source: http://www.flickr.com
Zaległość podatkowa pojawia się wówczas gdy zaległy podatek nie był opłacony w wyznaczonym czasie, a także niezapłacona została zaliczka czy też rata podatku.


Gdy termin zapłaty podatku nie zostanie dotrzymany, należy liczyć się z zaistnieniem zaległości podatkowej.