You are here

Obligacje

Obligacje ciekawym metodą na najlepszą możliwość bezpiecznych inwestycji.

Gpwcatalyst - obligacje skarbowe
Source: Gpwcatalyst.pl
Obligacja jest rodzajem papieru wartościowego, zazwyczaj podlegającego stałemu oprocentowaniu zależnemu od inflacji. Jest to dokument poświadczający pożyczkę podmiotowi na uprzednio umówiony okres. Pożyczkobiorcą może być kilka podmiotów – zwykle jest to skarb państwa, od paru lat może to być także samorząd lub przedsiębiorstwo. Obydwie odmiany różnią się na kilka sposobów. Najbardziej zauważalną różnicą jest forma wydawania należności – w przypadku obligacji skarbu państwa wypłata całej należności.

Forex, informacje o rynku walut

Author: AMagill
Na czym polega forex?.

Można ulokować gotówkę w akcje – to całkiem odważny pomysł, ponieważ dziś sytuacja ekonomiczna w naszym kraju jest raczej niepewna. Wskaźniki gospodarcze okazują się niższe niż myślano. Lepszym sposobem na wzbogacenie się jest zainwestowanie w obligacje wypuszczane przez państwo polskie. Taki ruch gwarantuje, że pieniądze z pewnością odzyskamy, lecz oprocentowanie takich obligacji zwykle jest niewielkie.