You are here

odsetki

Nie zapłaciłeś podatku w terminie? Spożytkuj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

wizerunek - firma
Author: Ministerio de Relaciones Exteriores
Source: http://www.flickr.com
Podatkowa zaległość pojawia się wtenczas gdy należny podatek nie został opłacony w wyznaczonym terminie, a również niezapłacona została przedpłata lub rata podatku.


Gdy termin uiszczenia podatku nie zostanie dotrzymany, trzeba liczyć się z zaistnieniem zaległości podatkowej.