You are here

wyniki

W jaki sposób można usprawnić działanie floty pojazdów?

Przy pomocy systemu Gekko uzyskamy ciekawy efekt dekoracyjny w przestrzeni biurowej
Author: RuckZuck
Source: RuckZuck
W naszym języku funkcjonuje wiele tzw. homonimów, czyli słów, które mogą mieć przeróżne znaczenia zależnie od konkretnego kontekstu. Jednym z nich jest słowo, jakie może oznaczać grupę statków, w języku kolokwialnym oznacza pieniądze, zaś w wypadku dużych firm sumę posiadanych aut firmowych.


Tego typu flota pojazdów jest najczęściej pozyskiwana na zasadzie leasingu i w okresie gwarancyjnym jest dosyć silnie używana.